Informatie over onze clubverzekering bij ETHIAS

 • Onze club is verzekerd bij ETHIAS.
 • Polisnummer:  45.104.921
 • Verzekerde: 685034
 • Naam club: Wielervrienden Jong Welle
 • Clubverantwoordelijke: VAN IMPE Norbert - Anderenbroek 40 - 9450 Haaltert - GSM : 0471 86 04 27
   
 • Type verzekering: Sportverzekering.
    - Algemene voorwaarden Sportverzekering
  (pdf)
    - Infofiche sportverzekering (pdf)
 • Verzekerd risico: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - Fietsen.
 • Verzekerde periode: jaarlijks van 1 maart tot en met 28 februari van het daaropvolgend jaar.
 • Wie is verzekerd ?

 • De waarborg van onze verzekeringsovereenkomst is uitsluitend verworven aan de personen op de door de club ingediende ledenlijst. Met andere woorden : alle clubleden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben genieten van deze verzekering.
 • De personen die in de loop van een verzekeringsjaar bij de club aansluiten, genieten van de waarborg van onze polis vanaf het ogenblik dat ETHIAS in het bezit is van hun naam.
 • Aangifte van ongeval

 • In te vullen formulier bij ongeval: Aangifteformulier sportongeval (pdf)
  Naam club: Wielervrienden Jong Welle (685034) - Polisnummer: 45.104.921
  Na het invullen, dit aangifteformulier opsturen naar:
  Ethias - Dienst Schade Sport - Prins-Bisschopsingel 73 - 3500 Hasselt
  Dit formulier opsturen via mail is ook mogelijk: schade.familiale@ethias.be