Jaarlijkse hernieuwing lidmaatschap voor clubledenxxxxxx

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 25
(premie
clubverzekering bij Ethias inbegrepen).
Hoe en wanneer je lidmaatschap hernieuwen?
Clubleden kunnen hun lidmaatschap hernieuwen door jaarlijks ten laatste op 15 december hun lidgeld over te schrijven op onze zichtrekening BE43 8002 1313 0401 met als mededeling "lidgeld", ofwel door hun lidgeld contant te betalen aan de clubsecretaris.
 

Aansluitingsvoorwaarden voor NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden betalen 25 inschrijvingsgeld (premie clubverzekering bij Ethias inbegrepen).

Hoe je aansluiting in orde brengen?
-
Schrijf 25 over op onze rekening
BE43 8002 1313 0401 met als mededeling "nieuw lid", of betaal deze som contant aan de clubsecretaris, na aankomst van een rit.
-
Bezorg ons volgende identiteitsgegevens: naam, adres en geboortedatum (plus eventueel GSM- en/of telefoonnummer en e-mail-adres).

In het jaarlijks lidgeld is clubkledij niet inbegrepen.
 
!Recupereer je inschrijvingsgeld bij je ziekenfonds!!
Om hun leden aan te sporen in beweging te blijven en om aan sport te gaan doen, geven de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming voor het lidgeld bij een sportclub.
Wil je daar ook van genieten, v
raag dan bij je ziekenfonds een formulier "Tegemoetkoming lidgeld bij een sportclub" aan. Bij de meeste ziekenfondsen kan dit via hun website. Vul dit formulier in, en laat het ondertekenen en afstempelen door Marc VA. Daarna bezorg je dit formulier terug aan je ziekenfonds, waar men je tegemoetkoming zal terugstorten op je rekening.